انواع خدمات و مزایا

مزایا:

  1. مورد اعتماد جهت انتقال ایمن و سریع پول شما
  2. صرفه جویی در وقت
  3. بهترین نرخ توافقی با مشتری
  4. انتقال مستقیم وجه به حساب بانکی
  5. ارایه خدمات انتقال ارز برای افراد و شرکتها

خدمات:

  1. نقل و انتقال انواع ارز شامل واریز به حساب و یا نقدی
  2. واریز شهریه دانشگاه و مدرسه
  3. واریز هزینه های ویزا و بیمه های مورد نظر
  4. واریز حواله به کنفرانسها و انجمن های مختلف
  5. ارایه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی